current location : home - - CÁC GIỚI THIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MÁY DỆT News center

CÁC GIỚI THIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MÁY DỆT

author:lyqsource:http://www.guanbochina.com views:6 Release time:2018-09-27

Sự xuất hiện của máy dệt là vào đầu thế kỷ 20. Năm 1911 máy dệt bắt đầu nhập vào nước ta. Lúc đó có 20 bộ máy ngang do người truyền giáo của đạo thiên chúa Hải Môn Triết Giang mang tới, dệt vải bông thô chỉ cung cấp nội bộ giáo đường sử dụng. Năm 1916 loại máy dệt này bắt đầu xuất hiện tại thị trường nước ta.


Các nguyên liêu phù hợp với máy dệt có : sợi cotton ( chỉ ), sợi dài poly ( chỉ ), tê-ri-en, poly, nilong, pp, sợi đàn hồi thấp, sợi đàn hồi cao, sợi bông ( chỉ ), chỉ thuê, da thuộc, hỗn hợp… phân loại : có thể chia làm máy dệt áo lông, máy dệt bao tay, máy dệt sợi thép, máy dệt sợi lưới, máy dệt dây thừng, máy dệt dây thun, máy dệt túi lưới cao su


Máy dệt dây dẹp tốc độ cao có trang bị 1 bộ thiết bị tự chuyển động N màu, và moter được điều khiển bằng máy tính thúc đẩy tiến hành các thao tác thay đổi lỗ bọ, làm cho tối giản cách dệt đa dạng, dễ vận hành. Động tác tính năng cao của máy dệt, hoàn thành dệt các loại kiểu dáng chất lượng 1 cách đơn mà chỉ có thể hoàn thành trên máy dệt bằng máy tính loại lớn, kích cỡ hóa máy dệt cao cấp bằng máy tính